Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 6 năm 2012

5/17/2012 11:34:04 AM

>> Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 12

chuyển nhà

Phàm muốn tạo ra 1 vật , xây dựng 1 công trình , khởi động bất cứ việc chi...rất nên chọn trong 21 ngày được coi là ĐẠI MINH sau đây :

" Tân Mùi , Nhâm Thân , Quý Dậu ,Đinh Sửu , Kỷ Mẹo , Nhâm Ngọ Giáp Thân , Đinh Hợi ,Nhâm Thìn ,Ất Mùi ,Nhâm Dần, Giáp Thìn ,Ất Tị ,Bính Ngọ ,Kỷ Dậu, Canh Tuất ,Tân Hợi , Bính Thìn ,Kỷ Mùi ,Canh Thân ,Tân Dậu. "

>> xem ngày tốt chuyển nhà tháng 8 năm 2012

Đại Minh là cái sáng rộng lớn lúc Trời Đất khai thông ,Thái Dương chiếu đến. Vậy nên trăm việc dùng ngày Đại Minh tất được sự tốt đến.

Các ngày phù hợp trong tháng 3 để chuyển nhàchuyển văn phòng .Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 3 này là :

Ngày dương : 3 - 6 - 2012 có ngày âm là 14 - 4 - 2012. Ngày Ất Mùi

Ngày dương : 10 - 6 - 2012 có ngày âm là 21 - 4 - 2012. Ngày Nhâm Dần

Ngày dương : 12 - 6 - 2012 có ngày âm là 23 - 4 - 2012. Ngày Giáp Thìn

Ngày dương : 13 - 6 - 2012 có ngày âm là 24 - 4 - 2012. Ngày Ất Tỵ

Ngày dương : 14 - 6 - 2012 có ngày âm là 25 - 4 - 2012. Ngày Bính Ngọ

Ngày dương : 17 - 6 - 2012 có ngày âm là 28 - 4 - 2012. Ngày Kỷ Dậu

Ngày dương : 18 - 6 - 2012 có ngày âm là 29 - 4 - 2012. Ngày Canh Tuất

Ngày dương : 19 - 6 - 2012 có ngày âm là 1 - 5 - 2012. Ngày Tân Hợi

Ngày dương : 24 - 6 - 2012 có ngày âm là 6 - 5 - 2012. Ngày Bính Thìn

Ngày dương : 27 - 6 - 2012 có ngày âm là 9 - 5 - 2012. Ngày Kỷ Mùi

Ngày dương : 28 - 6 - 2012 có ngày âm là 10 - 5 - 2012. Ngày Canh Thân

Ngày dương : 29 - 6 - 2012 có ngày âm là 11 - 5 - 2012. Ngày Tân Dậu

Tags : ngày tốt tháng 6 - 2012

 
Các tin khác