Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2012

6/9/2012 9:36:59 AM

Xem ngày tốt chuyển nhà tháng 7 năm 2012

xem ngày chuyển nhà tháng 7 

Phàm muốn tạo ra 1 vật , xây dựng 1 công trình , khởi động bất cứ việc chi...rất nên chọn trong 21 ngày được coi là ĐẠI MINH sau đây : " Tân Mùi , Nhâm Thân , Quý Dậu ,Đinh Sửu , Kỷ Mẹo , Nhâm Ngọ Giáp Thân , Đinh Hợi ,Nhâm Thìn ,Ất Mùi ,Nhâm Dần, Giáp Thìn ,Ất Tị ,Bính Ngọ ,Kỷ Dậu, Canh Tuất ,Tân Hợi , Bính Thìn ,Kỷ Mùi ,Canh Thân ,Tân Dậu. " Đại Minh là cái sáng rộng lớn lúc Trời Đất khai thông ,Thái Dương chiếu đến. Vậy nên trăm việc dùng ngày Đại Minh tất được sự tốt đến. Các ngày phù hợp trong tháng 6 để chuyển nhàchuyển văn phòng giá rẻ .Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 7/2012 này là :

Thứ Dương lịch Âm lịch Ngày Xung khắc nhất  
2 2/7/2012 14/5/2012 Giáp Tí [甲子] Canh Ngọ [更午]  
3 3/7/2012 15/5/2012 Ất Sửu [乙丑] Tân Mùi [辛未]  
4 4/7/2012 16/5/2012 Bính Dần [丙寅] Nhâm Thân [壬申]  
6 6/7/2012 18/5/2012 Tiểu Thử [] Giáp Tuất [甲戌]  
CN 8/7/2012 20/5/2012 Canh Ngọ [更午] Bính Tí [丙子]  
CN 15/7/2012 27/5/2012 Đinh Sửu [丁丑] Quý Mùi [癸未]  
2 16/7/2012 28/5/2012 Mậu Dần [戊寅] Giáp Thân [甲申]  
2 23/7/2012 5/6/2012 Ất Dậu [乙酉] Tân Mão [辛卯]  
7 28/7/2012 10/6/2012 Canh Dần [更寅] Bính Thân [丙申]  
2 30/7/2012 12/6/2012 Nhâm Thìn [壬辰] Mậu Tuất [戊戌]  
3 31/7/2012 13/6/2012 Quý Tỵ [癸巳] Kỷ Hợi [己亥]  

 

Tags : ngày tốt tháng 7 - 2012 , xem ngày chuyển nhà

 
Các tin khác